Masii

Masii

ฉันจะมีสิทธิ์ได้อย่างไร

จำนวน วาระ สิ่งที่คุณต้องการ
สูงถึงหนึ่งแสนบาทขึ้นไป 12 – 48 เดือน สรุปเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง (3เดือน หรือ 6เดือน) สำหรับกรณีอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร (สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน)
***เอกสารบางอย่าง ทางสถาบันการเงิน จะต้องการจากผู้สมัครแตกต่างกันเช่น สลิปเงินเดือน บางที่ก็ต้องการแค่สลิปเดือนล่าสุด บางที่ต้องการสลิปย้อนหลัง 3-6 เดือน เป็นต้น จึงต้องทำการเช็คข้อมูลให้ละเอียดอีกทีก่อนการสมัคร***


ลงทะเบียนเลย

Masii — สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อที่ออกให้แก่ประชาชนโดยไม่มีหลักประกัน คุณสามารถใช้เงินกู้ในวิธีที่สะดวกสำหรับคุณรวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการชำระค่าเช่าหรือซื้อสิ่งต่าง ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้เราหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในประเทศไทยวันนี้

สิ่งที่คุณต้องรู้

การมีสินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกับการขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการเงินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านการฝึกอบรมหรือเงินสดฉุกเฉิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดูอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาขั้นต่ำ

Leave a reply